Jornada ABP Informàtica

Basat en l'experiència del CFGS de DAW

Descobreix més

Aprentage Basat en Projectes és innovació educativa!


L'aprenentatge basat en projectes (ABP) presenta importants avantatges per a la seva aplicació pràctica a les aules. Permet desenvolupar un model integrador de treball que supera els límits de les matèries i assignatures, afavoreix la inclusió de temes socials, culturals ... a l'aula, defineix amb claredat un problema, que esdevé un repte per què promou la motivació i implicació de l'alumnat en la realització de la mateixa, implica la comunicació del que s'ha fet dins i fora del centre amb projecció en la societat.

ABP

Format de la jornada

27 de juny de 2019

9.00hInici
9.15hPresentació jornada
9.30hXerrada
11.00hPausa café
11.30hProjecte ABP DAW 18-19
12.00hTaula rodona
14.00hCloenda

 

 

Dissenyar

Com es dissenya a partir del currículum!

Planificar

Treballar intermodularment amb projectes.

Desplegar

Seguiment i acompanyament de l'alumnat

Avaluar

Tant en equips com individualment

Taula Rodona

L'objectiu és realitzar una taula rodona basada en ABP al CF de DAW
Format participatiu dels asistents en la taula de manera activa
  • Planificació
  • Programació
  • Metodologia
  • Avaluació
  • Millores

 

 

Qui som


Professors i alumnes de l'institut Montilivi de Girona i Institut Esteve Terradas de Cornellà de Llobregat