DAW

Mòdul 2
Bases de Dades
Narcís Buisac
Mòdul 6
Desenvolupament d'aplicacions web en entorn client
Elvis Gallegos
Mòdul 7
Desenvolupament d'aplicacions web en entorn servidor
Carles Mellado
Mòdul 8
Desplegament d'aplicacions web
Narcís Buisac
Mòdul 9
Disseny d'interfícies
Elvis Gallegos